+387 61 448 282 info@fincon.ba

Računovodstvo za preduzeća

U okviru računovodstva za preduzeća klijentima nudimo kompletan set računovodstvenih usluga od evidentiranja eksterne dokumentacije, izrada interne dokumentacije, obračun plaća i naknada, PDV evidencije i evidencije stalnih sredstava.

Evidentiranje kompletne poslovne dokumentacije obavljamo direktno u poslovnom sjedištu klijenta sa originalnom dokumentacijom tako da klijent u svakom trenutku ima pristup svojoj dokumentaciji, a u informacionom sistemu ima uvid u obrađene dokumente i izvještaje neophodne za praćenje poslovanja klijenta.

Kao krajnji produkt naših usluga klijentu obezbjeđujemo propisane finansijske izvještaje (godišnje i polugodišnje obračune), ali takođe obezbjeđujemo i mjesečne izvještaje o poslovanju koji se kreiraju prema specifičnim zahtjevima svakog klijenta, kao i sedmične izvještaje o stanju likvidnosti sa pregledima potraživanja od kupaca i obavezama prema dobavljačima.

Za klijente koji imaju manji obim poslovanja a samim tim i manje dokumentacije kao i za klijente koji su u procesu osnivanja nudimo i opciju kompletnog evidentiranja poslovne dokumentacije u našem sjedištu, te na taj način klijentim obezbjeđujemo značajne uštede administrativnih troškova.

Finansijsko računovodstvo

Vođenje glavne knjige
Izrada PDV prijave i D PDV obrasca
Izrada finansijskih izvještaja
Izrada poreznihprijava
Usaglašavanje stanja kupaca/dobavljača
Usaglašavanje stanja skladišta

Kadrovska evidencija

Matična evidencija uposlenih
Izrada ugovora o radu
Prijava / odjava usposlenika u JS
Izrada izvještaja kadrovske evidencije
Izrada statističkih izvještaja o plaćama

Robno / materijalno knjigovodstvo

Izrada šifarnika za robu/materijal
Izrada kalkulacija robe/materijala
Izrada izlaznih faktura
Izrada avansnih faktura
Praćenje stanja skladišta
Izvještaji knjigovodstva

Obračun plaća i naknada

Vođenje evidencije o radnom vremenu
Mjesečni obračun plaća i naknada
Mjesečni izvještaji o plaćama
Izrada virmana za doprinose i poreze
Dostavljanje obrazaca u Poreznu upravu

Proizvodnja

Izrada normativa za proizvode
Izrada radnih naloga za proizvodnju
Praćenje i zaključivanje radnih naloga
Razduživanje materijala po nalozima
Prijem gotovih proizvoda u skladište
Izrada izvještaja o proizvodnji

Evidencija stalnih sredstava

Izrada šifarnika stalnih sredstava
Izrada zapisnika o aktiviranju sredstava
Obračun amortizacije
Izvještaji stalnih sredstava
Rashodovanje stalnih sredstava