+387 61 448 282 info@fincon.ba

Knjigovodstvo za obrtnike

U okviru knjigovodstva za obrtnike klijentima nudimo kompletan set knjigovodstvenih usluga od evidentiranja potraživanja i obaveza (ulazne i izlazne fakture),evidentiranja prihoda i rashoda,PDV evidencije za obveznike PDV, obračun plaća i naknada, evidencije stalnih sredstava, te dostavljanje poslovne dokumentacije u banke i Poreznu upravu.
Evidentiranje kompletne poslovne dokumentacije obavljamo direktno u poslovnom sjedištu klijenta sa originalnom dokumentacijom tako da klijent u svakom trenutku ima pristup svojoj dokumentaciji a za klijente koji imaju manji obim poslovanja a samim tim i manje dokumentacije kao i za klijente koji su u procesu osnivanja nudimo i opciju kompletnog evidentiranja poslovne dokumentacije u našem sjedištu te na taj način klijentim obezbjeđujemo značajne uštede administrativnih troškova.
Za obrtnike koji ostvaruju veći obim prometa obezbjeđujemo mjesečne izvještaje o poslovanju koji se kreiraju prema specifičnim zahtjevima svakog klijenta, kao i sedmične izvještaje o stanju likvidnosti sa pregledima potraživanja od kupaca i obavezama prema dobavljačima,te prijedlogom sedmičnih plaćanja.
Kao krajnji produkt naših usluga klijentu obezbjeđujemo propisane godišnje obrasce SPR-1053 (Specifikacija za utvrđivanje dohodka od samostalne djelatnosti) i GPD-1051 (Godišnja prijava poreza na dohodak) u kojima objedinjujemo sve prihode koje je klijent ostvario u toku godine, te iste dostavljamo u Poreznu upravu u zakonski propisanim rokovima.

Knjigovodstvo za obrtnike

Evidencija prihoda i rashoda
Evidencija potraživanja i obaveza
Evidencija stalnih sredstava
Evidencija prometa
KUF – KIF za PDV obveznike
Kadrovska evidencija
Obračun plaća i naknada
Izrada SPR obrasca
Izrada godišnje prijave za obrtnika

Više…

Obračun plaća i naknada

Vođenje evidencije o radnom vremenu
Mjesečni obračun plaća i naknada
Mjesečni izvještaji o plaćama i naknadama
Izrada virmana za doprinose i poreze
Dostavljanje obrazaca u Poreznu upravu

Više…

Kadrovska evidencija

Matična evidencija uposlenih
Izrada ugovora o radu
Prijava / odjava usposlenika u JS
Izrada izvještaja kadrovske evidencije
Izrada statističkih izvještaja o plaćama

Više…