+387 61 448 282 info@fincon.ba

Administrativne usluge

U okviru administrativnih usluga klijentima nudimo savjetovanje prilikom osnivanja d.o.o. ili obrta te sa našim partnerima advokatima i notarima vršimo kompletnu pripremu dokumentacije za registraciju i registraciju firme kod nadležnog suda ili općinskog organa, kao i pribavljanje statističkog broja, ID broja kod PU FBiH i PDV broja kod Uprave za indirektno oporezivanje.
Klijentima takođe nudimu usluge izrade ugovora o radu, prijavu/odjavu uposlenika kod nadležne Porezne uprave te pribavljanje ostalih dozvola neophodnih za otpočinjanje obavljanja registrovane djelatnosti kao i izradu poslovno-normativnih akata i statističkih izvještaja.

Registracija preduzeća

Registracija obrta

Ugovori o radu

Prijava/odjava zaposlenika

Dostavljanje obrazaca u PU

Izrada statističkih izvještaja