+387 61 448 282 info@fincon.ba
Naše usluge:
Finansijsko računovodstvo
Knjiženja finansijskih naloga
KUF-knjiga ulaznih faktura
KIF-knjiga izlaznih faktura
PDV prijava
Finansijski izvještaji
Porezni izvještaji
Blagajna

 

Robno knjigovodstvo
Ulazi robe
Fakture partnerima
Fakture INO partnerima
Fakture avansne
Narudžbe robe
Predračuni
Interni prenos robe
Interna potrošnja
Izvještaji veleprodaje
Inventurne liste

 

Materijalno knjigovodstvo
Ulazi materijala
Izlazi repromaterijala
Fakture repromaterijala
Izvještaji materijala
Inventurne liste

 

Gotovi proizvodi
Ulazi gotovih proizvoda
Fakture kupcima
Fakture INO kupcima
Fakture avansne
Predračuni
Interni prenos gotovih proizvoda
Interna potrošnja
Izvještaji gotovih proizvoda
Inventurne liste

 

Proizvodnja i radni nalozi
Normativi utroška materijala
Radne operacije
Radni centri/mašine
Koeficijenti troškova
Izrada radnih naloga
Proizvodnja u toku
Izvještaji proizvodnje

 

Kadrovska evidencija
Matična evidencija uposlenih
Evidencija poreznih kartica
Ugovori o radu
Rješenja o godišnjem odmoru
Izvještaji kadrovske evidencije

 

Obračun plaća i naknada
Evidencija o radnom vremenu
Obračun plaća i naknada
Izvještaji mjesečni
Izvještaji godišnji
Izvještaji statistički

 

Stalna sredstva
Evidencija stalnih sredstava
Amortizacione grupe
Revalorizacione grupe
Obračun amortizacije
Izvještaji o amortizaciji
Rashodovanje stalnih sredstava
Izvještaji stalnih sredstava

 

Knjigovodstvo za obrtnike
Evidencija prihoda i rashoda
Evidencija potraživanja i obaveza
Evidencija prometa
Evidencija stalnih sredstava
KUF-KIF za PDV obveznike
Kadrovska evidencija
Obračun plaća i naknada
Izrada SPR obrasca
Izrada godišnje prijave za obrtnika
Izvještaji

 

Transportne usluge
Usluge
Ostalo
Savjetovanje prilikom osnivanja d.o.o.
Savjetovanje prilikom osnivanja obrta
Pribavljanje ID i PDV broja
Prijava/odjava uposlenika
Dostavljanje obrazaca u PU
Izrada statističkih izvještaja

 

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvene usluge za proizvodna društva koja imaju specifične
proizvodne procese a time i specifične računovodstvene evidencije

KNJIGOVODSTVO

Knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih dokumenata
sa automatskim knjiženjima u glavnu knjigu i PDV evidencije

ADMINISTRACIJA

Savjetovanje prilikom osnivanja društva/obrta i pribavljanje
neophodne dokumentacije za obavljanje djelatnosti

Računovodstvo

za preduzeća

Finansijsko računovodstvo
Robno / materijalno knjigovodstvo
Proizvodnja
Kadrovska evidencija
Obračun plaća i naknada
Evidencija stalnih sredstava

Više…

Knjigovodstvo

za obrtnike

Evidencija prihoda i rashoda
Evidencija potraživanja i obaveza
Evidencija stalnih sredstava
Evidencija prometa
KUF – KIF za PDV obveznike
Kadrovska evidencija
Obračun plaća i naknada
Izrada SPR obrasca
Izrada godišnje prijave za obrtnika

Više…

 Administrativne

usluge

Registracija preduzeća
Registracija obrta
Ugovori o radu
Prijava/odjava zaposlenika
Dostavljanje obrazaca u PU
Pribavljanje ID i PDV broja
Izrada statističkih izvještaja

Više…

Radno vrijeme

od ponedjeljka do petka: 7:00 – 16:00 sati
Putem elektronske pošte možete nas kontaktirati kada želite.

Fincon d.o.o.

ID: 421910708003;
TR: Raiffeisen Bank d.d,
161-000-02556500-10

KNJIGOVODSTVO

Knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih dokumenata sa automatskim knjiženjima u glavnu knjigu i PDV evidencije

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvene usluge za proizvodna društva koja imaju specifične proizvodne procese a time i specifične računovodstvene evidencije

ADMINISTRACIJA

Savjetovanje prilikom osnivanja društva/obrta i pribavljanje neophodne dokumentacije za obavljanje djelatnosti

Računovodstvo za preduzeća

Finansijsko računovodstvo
Robno / materijalno knjigovodstvo
Proizvodnja
Kadrovska evidencija
Obračun plaća i naknada
Evidencija stalnih sredstava

Knjigovodstvo za obrtnike

Evidencija prihoda i rashoda
Evidencija potraživanja i obaveza
Evidencija stalnih sredstava
Evidencija prometa
KUF – KIF za PDV obveznike
Kadrovska evidencija
Obračun plaća i naknada
Izrada SPR obrasca
Izrada godišnje prijave za obrtnika

Administrativne usluge

Registracija preduzeća
Registracija obrta
Ugovori o radu
Prijava/odjava zaposlenika
Dostavljanje obrazaca u PU
Pribavljanje ID i PDV broja
Izrada statističkih izvještaja
Naše usluge:
Finansijsko računovodstvo
Knjiženja finansijskih naloga
KUF-knjiga ulaznih faktura
KIF-knjiga izlaznih faktura
PDV prijava
Finansijski izvještaji
Porezni izvještaji
Blagajna

 

Robno knjigovodstvo
Ulazi robe
Fakture partnerima
Fakture INO partnerima
Fakture avansne
Narudžbe robe
Predračuni
Interni prenos robe
Interna potrošnja
Izvještaji veleprodaje
Inventurne liste

 

Materijalno knjigovodstvo
Ulazi materijala
Izlazi repromaterijala
Fakture repromaterijala
Izvještaji materijala
Inventurne liste

 

Gotovi proizvodi
Ulazi gotovih proizvoda
Fakture kupcima
Fakture INO kupcima
Fakture avansne
Predračuni
Interni prenos gotovih proizvoda
Interna potrošnja
Izvještaji gotovih proizvoda
Inventurne liste

 

Proizvodnja i radni nalozi
Normativi utroška materijala
Radne operacije
Radni centri/mašine
Koeficijenti troškova
Izrada radnih naloga
Proizvodnja u toku
Izvještaji proizvodnje

 

Kadrovska evidencija
Matična evidencija uposlenih
Evidencija poreznih kartica
Ugovori o radu
Rješenja o godišnjem odmoru
Izvještaji kadrovske evidencije

 

Obračun plaća i naknada
Evidencija o radnom vremenu
Obračun plaća i naknada
Izvještaji mjesečni
Izvještaji godišnji
Izvještaji statistički

 

Stalna sredstva
Evidencija stalnih sredstava
Amortizacione grupe
Revalorizacione grupe
Obračun amortizacije
Izvještaji o amortizaciji
Rashodovanje stalnih sredstava
Izvještaji stalnih sredstava

 

Knjigovodstvo za obrtnike
Evidencija prihoda i rashoda
Evidencija potraživanja i obaveza
Evidencija prometa
Evidencija stalnih sredstava
KUF-KIF za PDV obveznike
Kadrovska evidencija
Obračun plaća i naknada
Izrada SPR obrasca
Izrada godišnje prijave za obrtnika
Izvještaji

 

Transporte usluge
Usluge
Ostalo
Savjetovanje prilikom osnivanja d.o.o.
Savjetovanje prilikom osnivanja obrta
Pribavljanje ID i PDV broja
Prijava/odjava uposlenika
Dostavljanje obrazaca u PU
Izrada statističkih izvještaja

 

Radno vrijeme

od ponedjeljka do petka: 7:00 – 16:00 sati
Putem elektronske pošte možete nas kontaktirati kada želite.

Fincon d.o.o.

ID: 421910708003;
TR: Raiffeisen Bank d.d,
161-000-02556500-10